Udvikling af ledergruppen

De fleste virksomheder har en ledergruppe.

Men mange virksomheder arbejder ikke bevidst og fokuseret med deres ledergruppe.

De negative konsekvenser ved ikke at arbejde med ledergruppe-udvikling er mange:

  • Ledelses-kulturen opstår tilfældigt
  • Dynamikkerne i ledergruppen ignoreres – og dermed udebliver udbyttet ved at arbejde med dem
  • Bevidstheden om og udøvelsen af ”god ledelse” er fragmenteret
  • Det autentiske lederskab er svagt – og lederne tør ikke at være sig selv og træde i karakter med ærlighed og sårbarhed
  • Værdierne er uklare
  • Samarbejdet i ledergruppen er dårligt eller middel
  • Man spiller ikke rigtigt hinanden gode – fordi man ikke er opmærksom på det, og man ikke rigtig ved hvordan
  • Psykologisk tryghed hører til i afdelingen af ”bløde værdier”, som man ikke taler om

Udvikling af ledergruppen øger den menneskelige og økonomiske vækst 

Ledergruppeudvikling er ”den mest powerfulde driver” til at øge trivsel, øge performance og øge resultaterne – både i ledergruppen og resten af organisationen.

Gennem de sidste 25 år har jeg coachet, trænet og undervist mere end 1400 medarbejdere, ledere og direktører.

Hver gang med det udtalte mål – at øge væksten. Den menneskelige og økonomiske vækst. Den samarbejds- og forretningsmæssige vækst.

I sidste uge blev jeg af en direktør spurgt, om jeg gennem årene har oplevet en rød tråd i mit arbejde – og om jeg kunne spidde to eller tre områder eller steder, som jeg typisk sætter ind.

Det kan jeg.

Til din inspiration – kommer de her:

Ledergruppe-udvikling

Mellemlederne sidder tit og ofte med virksomhedens skæbne i deres hule hånd. Derfor er udviklingen af mellemlederne, og dynamikken og samarbejdet i ledergruppen, af afgørende betydning for forretningens udvikling og vækst.

Særligt fokus på denne del af udviklingsarbejdet – er kommunikationen mellem mellemlederne og CEO’en, kommunikationen mellemlederne indbyrdes, og selvfølgelig kommunikationen mellem mellemlederne og medarbejderne.

Det er afgørende, at kommunikationen på alle planer – udvikles og vækstes. Konstant.

Under paraplyen ”kommunikation” hører de ord man bruger, den tone man taler og skriver til hinanden i, den måde man møder og rummer hinanden. Og den grad af omsorg man rummer og giver til hinanden.

Det gælder om at benytte en selvværds-opbyggende, imødekommende og varm tone af kollegial hjælpsomhed og transparens.

Det handler om at etablere en psykologisk tryghed – for når det sker, vil både ledelse og medarbejdere turde være sig selv – og det er derfra alt guldet kommer.

Fra mellemleder til mellemleder handler det om samarbejde og samhørighed, tillid og loyalitet.

Fra mellemleder til medarbejder handler det om motivation og inspiration, plads til udfoldelse og idérigdom samt tillid.

Ved at få styr på ”den dynamik”, der hersker i ledergruppen – og ved at få styr på ”den vibration”, som den enkelte leder ER og handler fra – får vi for alvor fingre udviklings- og vækstpotentialet.

Kultur-forandring

I alle virksomheder findes en kultur.

Nogle kulturer er opstået af sig selv. Andre er præget og udviklet af ledelsen. Og atter andre er præget og styret af de mest dominerende medarbejdere.

Der gemmer sig i de fleste kulturer et stort og uforløst potentiale, fordi det er de færreste ledere, der har styr på hvordan en kultur etableres og udvikles. Og hvordan en kultur-udvikling og dermed kultur-ændring – vil kunne tage væksten til næste niveau.

Ved at køre en kultur-udviklingsproces, hvor man går fra en ”sådan-har-vi-altid-gjort-kultur” til det jeg kalder ”en autentisk vækstkultur”, hvor medarbejdere og ledelse bygger mentalitet og samarbejde, salg og forretning på de 3 afgørende mentalprincipper; autenticitet (vs. ego), ejerskab (vs. offer) og selvværd (vs. mindreværd).

En kultur-udviklingsproces af denne kaliber – vil forløse et potentiale, som de færreste topledere turde drømme om.

En autentisk vækstkultur er en kultur, hvor medarbejdere og ledere træder ud af rollerne og i autentisk karakter som sig selv, nyder det interne samarbejde, elsker kunderne og kører forretningen på fælles flow. Med afsæt i principperne om ubegrænsethed, ubesvær og ultimativt kundefokus.

En fælles, passioneret og stærk ånd, der kan være vanskelig at beskrive med ord – men som skal mærkes og opleves.

En sådan kultur kan ikke undgå at øge væksten markant og varigt.

Og den står urokkeligt stærk den dag en krise rammer.

CEO-transformation

Det er den personlige transformation af CEO’en, der gør den afgørende forskel. Personlig transformation vil sige det indre udviklingsarbejde. Det erden gennemgribende, personlige forvandling. Fra personlig udvikling til autentisk lederskab. Fra autentisk lederskab til menneskelig ledelse. Det vil sige ledelse, der skaber medarbejdere, som kan og vil selv. Som kæmper for en sag, der er større end dem selv. Som elsker deres arbejde, og er parat til at gå gennem ild og vand for både CEO, kolleger og virksomhed. Som føler sig opfyldt, og ikke kan lade være med at tage inspireret action.

En CEO i udvikling er en CEO, som nægter at nøjes med noget som helst. Som ved at den personlige udvikling er selve forudsætningen for den fremtidige vækst. Og her taler vi vækst på alle planer: Personligt. Samarbejdsmæssigt. Forretningsmæssigt. Salgsmæssigt. Økonomisk.

En CEO i udvikling er en CEO, som fungerer som en dynamisk og inspirerende rollemodel for medarbejdere og mellemledere.

En CEO i udvikling er en CEO, som driver udvikling, transformation og vækst på alle planer. Ved at være sig selv.

En CEO, der tager den personlige udvikling alvorligt – viser med egen grounding som det inspirerende eksempel – at det netop er personlig udvikling der skal til, for at samarbejde, teamånd, kommunikation, begejstring, service-lyst og trivsel er under konstant udvikling.

Temaerne er ægthed og ærlighed, transparens og åbenhed, sårbarhed og intimitet, autenticitet og integritet, lederskab og rygrad. Og hvordan disse temaer kan skabe vækst. Personlig og forretningsmæssig vækst, følelsesmæssig og relationel vækst, menneskelig og økonomisk vækst.

Modtag inspiration i din indbakke

* indicates required

Bliv ringet op til en

 

Inspirationssamtale

uforpligtende

 

Få den hjælp og vejledning du har brug for her og nu!

Jeg har gennem de sidste 20 år arbejdet som coach, mentaltræner og forretningsudvikler for topledere og mellemledere, nøglemedarbejdere og ambitiøse mennesker

Ulrich Søgårds logo i blå
☎ Bliv ringet op til en uforpligtende samtale
Scroll til toppen