Signaturhistorie

Indsigterne, inspirationen og idéerne bag

Det hele startede med…

Det hele startede med min mor der en dag udbrød: ”At du ikke skammer dig!”
Jeg havde gjort et eller andet som åbenbart ikke var tilladt i vores familie. Som vores familienormer ikke fandt passende. 10 år gammel og allerede meget refleksiv. ”Hvad betyder det mon? At min mor gerne vil have at jeg skal skamme mig? Hvorfra ved hun at jeg ikke skammer mig? Vil hun gerne at jeg skal føle skam og skyld? Og hvad skulle det egentlig gøre godt for”?

Efter at have grublet over dette i noget tid, kom jeg til konklusionen at jeg ikke ville skamme mig. At jeg ikke ville rette ind på udefrakommende ønsker og krav om hvad jeg skulle tænke om mig selv og føle. At jeg i stedet selv, i en alder af 10 år, ville definere mine egne værdier og finde ud af hvad jeg tror på – og leve med udgangspunkt i det. Uanset hvad mine forældre ville mene om det.

Sætningen fra min mor blev startskuddet til min interesse for det der foregår i og mellem mennesker. I en alder af 10 år gik jeg i gang med at observere hvad mine omgivelser sagde, hvordan de opførte sig, hvornår de var kede af det og hvad der konkret havde udløst det. Jeg opdagede at nogle mennesker var styret af deres omgivelser – levede ud fra hvad omgivelserne forventede af og ønskede fra dem. Andre blev ovre hos sig selv og lod sig ikke påvirke af hvad der skete udenfor. Dem var der ikke så mange af.

Ud over at observere og nøje notere mig omgivelsernes tanker, følelser og adfærd – begyndte jeg også at stille spørgsmål. I starten syntes de voksne det var mærkeligt at et barn stillede nysgerrige og insisterende spørgsmål om de voksnes fremtoning, adfærd og opførsel – men de vænnede sig til det og svarede pænt. Jeg fandt ud af at mange mennesker svarede én ting – mens de i virkeligheden tænkte og følte det modsatte. Og især gjorde det indtryk på mig hvordan mennesker der talte vidt og bredt om ærlighed – ikke selv var det.

Kan du mærke stemningen?

Når jeg kom hjem fra skole var min regel nr. 1 at mærke stemningen lige når jeg trådte ind i huset. Var mine forældre glade eller bare i nogenlunde humør – eller var de vrede og klar til at skælde ud? At fornemme hvor de var henne, var det første jeg gjorde. For deres humør og stemningen i huset afgjorde om jeg skulle skifte over på ”forsvars-mode” og passe på mig selv og mit selvværd og forberede mig på at blive skældt ud inden jeg kunne nå op på mit værelse – eller om jeg kunne slappe af og være mig selv.

De mange års træning i at mærke hvad der sker i andre mennesker, i at fornemme stemningen i et miljø eller blandt en gruppe mennesker, er det jeg laver og lever af i dag. Træningen fra barnsben har gjort at jeg i dag er i stand til med præcision at mærke hvad der sker i et andet menneske.

“Træningen har også betydet, at jeg i dag kan gå ind i en gruppe mennesker og med præcision identificere hvad der sker mellem individerne i gruppen. Hvilke tanker og følelser der er i spil. Og på spil”

En stor del af min barndom bestod af følelses-forvirring og konflikter og psykologiske kampe. Om at forsvare mig selv og det jeg troede på, og undgå at blive skældt ud og følelsesmæssigt krænket. Om at formulere mine egne værdier i stedet for at lytte til mine forældres værdier som jeg ikke troede på og som jeg aktivt valgte ikke at leve ud fra. Om at sige fra og insistere på at gå mine egne veje.
Med dette udgangspunkt kombineret med min store nysgerrighed i kommunikation, relationer og psykologi, valgte jeg at holde af og aktivt opsøge samarbejds-muligheder, diskussioner og konflikter.
Jeg opdagede at mit liv var gjort af mennesker og relationer, samarbejde og konflikter – og i stedet for at flygte fra det hele – så tog jeg en beslutning om at lære endnu mere og fandt ud af at den lige vej til at lære var at gå direkte ind i det hele – og endte med i en tidlig alder at blive skarp til at debattere og dygtig til kommunikation og relationer, samarbejde og konflikthåndtering.

Ulrich Søgård; vækstrådgiver, mentalcoach og forfatter

Den naturlige konsekvens

I ungdomsårene opstod lysten til at hjælpe andre mennesker. Jeg opdagede i gymnasiet hvordan jeg ved en enkelt samtale med en klassekammerat eller ven – kunne hjælpe ham effektivt videre. Hjælpe med at løse hans problem, som i lang tid havde stresset og frustreret ham. Hvordan jeg med min blotte tilstedeværelse i et rum kunne påvirke de andre og få styr på tingene. Og løse problemerne.

Jeg opdagede “påvirkningens kraft”. Hvordan jeg med stærke holdninger kunne flytte og styrke andre mennesker. Hvordan jeg som rollemodel kunne gøre en stor forskel for mine medmennesker – som lyttede til mig og så op til mig.

Min følelsesmæssige rummelighed blev også tydelig. I modsætning til de fleste af mine kammerater turde jeg give ærligt udtryk for hvordan jeg havde det. Hvilke følelser der rørte sig i mig. Og jeg turde fortælle dem hvor meget jeg holdt af dem og gøre dem opmærksom på det når jeg savnede deres nærvær. Det var svært for dem at tage imod. Når de småfnisende og rødmende kiggede væk – holdt jeg af at observere rummet mellem os og analysere reaktionerne – både mine egne og deres.

“At hjælpe andre mennesker gav mig så megen mening og følelsen af at gøre en forskel – at det en dag stod mig klart at det selvfølgelig var det jeg skulle med mit liv. At det selvfølgelig var selve meningen med mit liv. At hjælpe andre mennesker til udvikling og vækst. At hjælpe med at løse deres problemer så de effektivt kunne komme videre. At hjælpe andre mennesker med at få lige nøjagtig det liv de ønskede. Hverken mere eller mindre”

Efter gymnasiet uddannede jeg mig indenfor ledelse og samarbejde, salg og markedsføring – og senere indenfor coaching og virksomhedsrådgivning.
Jeg blev ansat i mindre virksomheder som Ove Lassen Dørteknik A/S og Dahetra A/S. Og senere i større virksomheder som Hummel International A/S, Superfos A/S og TDC Mobil A/S. Og ind i mellem etablerede jeg egen virksomhed og udlevede min iværksætterlyst. Jeg har gennem årene etableret 5 selvstændige virksomheder, den første allerede som 21-årig, og omsat mange millioner kroner i mine “små” virksomheder. Fra ingenting, vel at mærke. Alle virksomheder er startet med et tomt skrivebord og ingen kunder.

Under mine ansættelser og i mine egne virksomheder fik jeg for alvor brug for mine evner indenfor præstations-psykologi og relationer, ledelse og samarbejdsudvikling, salg og markedsføring. Jeg lærte dansk erhvervsliv at kende nedefra og indefra. Og denne DNA sammenkoblet med min egen DNA – udviklede mig til en indlevende og effektiv ”inspirator” og “resultat-skaber” som efter ansættelserne i nævnte virksomheder etablerede sig som selvstændig mental-coach og virksomhedsrådgiver for 20 år siden. Og som siden har leveret værdi til rigtig mange ledere, medarbejdere, virksomheder og privatpersoner. Haft langt over 1000 medarbejdere, ledere og topchefer under kærlig og effektiv behandling. Løst mange forskelligartede problemer og konflikter. Styrket samarbejdet i mange afdelinger og virksomheder. Medvirket til at tiltrække endnu flere kunder og øget salget i mange virksomheder. Leveret nyskabende forretningsudvikling til virksomheder i alle størrelser og fra alle brancher. Trænet medarbejdere og ledere til at præstere endnu bedre og med endnu større glæde og naturlighed. Coachet mange ledere til at træde i karakter som sig selv og nyde lederrollen og excellere på et niveau som de ikke selv troede muligt.

Selve meningen med livet

Selve meningen med mig selv og livet er at hjælpe mennesker og virksomheder. Til udvikling og vækst. Det er afgørende for mig at jeg gør en forskel for mine kunder. Det er ikke nok “bare” at gøre et job. Meningen skal være der. Jeg skal kunne se min indsats virke og skabe resultater. Ellers kan det være lige meget. Og så er det bedøvende ligegyldigt hvor mange penge der er i “jobbet”…

Jeg elsker at lære nyt. At udvikle mig. At møde nye mennesker. Jeg tænker udvikling og vækst – døgnet rundt. Også min egen udvikling og vækst. Hvilke indsatser der skal til for at mine kunder får fingre i de store resultater. De helt store resultater. Det tænder mig så meget at min kære hustru af og til udbryder: “Sidder du nu igen i din egen verden og udtænker en strategi for en kunde”? Jep, vækst-nørdet og resultatfokuseret. Hvis en sådan type ellers findes. Det er mig i en nøddeskal.

“Sidder du nu igen i din egen verden og udtænker en strategi for en kunde”?

Mit vækst-fokus gør også at jeg altid har et samarbejde med en coach jeg kan spille bold op ad og som kan se mine blinde vinkler, diskutere de ting jeg går og pusler med og som kan udfordre mig til at tage mig selv til næste niveau. At jeg sluger store mængder af litteratur om personlig udvikling, kommunikation, relationskonstruktion, konfliktløsning, samarbejdsudvikling, forretningsudvikling, salgs-psykologi, web-branding, online-markedsføring, rekruttering og sammensætning af det ultimative team og meget mere.

Evnen til at hjælpe mennesker og virksomheder med deres problemer og hjælpe dem til vækst på højeste niveau – ligger dybt skåret i mine nervebaner. Jeg er drevet af den næring jeg får når projektet lykkes, når resultaterne skabes, når væksten øges – og jeg ser lyset stråle i øjnene hos den enkelte leder og medarbejder!

Med ønsket om din succes,
Ulrich

Bliv ringet op til en

 

Inspirationssamtale

uforpligtende

 

Få den hjælp og vejledning du har brug for her og nu!

Jeg har gennem de sidste 20 år arbejdet som coach, mentaltræner og forretningsudvikler for topledere og mellemledere, nøglemedarbejdere og ambitiøse mennesker

Ulrich Søgårds logo i blå
☎ Bliv ringet op til en uforpligtende samtale
Scroll til toppen