Vi vælger SELV, hvordan vi træder i karakter. Vi træder altid i karakter, som vi tænker. Ikke som det, der sker eller er sket uden for os.

Da alle mennesker IKKE træder i karakter på samme måde – er det selvfølgelig indlysende, at vi hver især selv vælger (for det meste ganske ubevidst), hvordan vi træder i karakter.

Om du mister din energi og bliver vred, eller du holder din energi og er glad, bestemmes IKKE af dine kolleger/kunder/omgivelser. Hvis en kollega/kunde/en person ”siger noget dumt” til dig – så er det ikke det kollegaen/kunden/personen siger, der gør dig vred – men dine tanker om det kollegaen/kunden/personen siger, der gør dig vred.

Hvis det var sådan, at kollegaen/kunden/personen har magten over, om du er vred eller glad – ja, så ville ALLE mennesker blive vrede, når kollegaen/kunden/personen siger den pågældende “dumme ting”.

Men sådan forholder det sig ikke.

Om du træder i karakter som ”ejer” eller ”offer” bestemmer kun du, baseret på din personlige tolkning af det kollegaen/kunden/personen siger eller gør.

Og det rejser så følgende spørgsmål:

Vælger du at træde i karakter med ejer-mentalitet og lederskab – eller med offer-mentalitet og ”det er synd for mig”?

Læs nu nedenstående to kolonner i ro og mag. Lad ordene synke ind. Og beslut dig for at VÆRE de punkter, der står beskrevet i venstre kolonne, ikke altid, men det meste af tiden. Og dermed det meste af dit liv.

 

Ejer-mentalitetOffer-mentalitet
Jeg ejer mine følelserJeg fralægger mig ansvaret for følelserne
Jeg er interesseretJeg er interessant
Jeg viser sårbarhedJeg optræder små-bidsk og affærdigende
Jeg hjælper mine omgivelserJeg behager mine omgivelser
Jeg taler om løsninger Jeg taler om problemer
Jeg har fokus indefra og udJeg har fokus udefra og ind
Jeg giver udtryk Jeg gør indtryk
Jeg holder min energiJeg mister min energi
Jeg vælger at være glad Jeg bliver let frustreret
Jeg træder i karakter med selv-lederskabJeg føler mig som et offer
Jeg er åbenJeg er reserveret
Jeg er nysgerrigJeg er små-ligeglad
Jeg vilJeg skal
Jeg har lyst tilJeg bliver nødt til
Jeg holder tankerne klareJeg bliver let fornærmet
Jeg har få forventninger til andre og møder omgivelserne med ren energiJeg har usagte forventninger til andre og føler mig skuffet, når de ikke indfries
Jeg lever ud fra visheden om, at jeg i sidste ende skaber mine resultater og mit livJeg føler mig let svigtet, hvis andre ikke gør det de ”skal” for mig
Jeg er proaktivJeg er reaktiv
Jeg inspirerer omgivelserneJeg dræner omgivelserne
Jeg motiverer mine omgivelser med positivitet og glædeJeg brokker mig og fortæller alle om, hvor hårdt og uretfærdigt det er

 

Bliv ringet op til en

 

Inspirationssamtale

uforpligtende

 

Få den hjælp og vejledning du har brug for her og nu!

Jeg har gennem de sidste 20 år arbejdet som coach, mentaltræner og forretningsudvikler for topledere og mellemledere, nøglemedarbejdere og ambitiøse mennesker

Ulrich Søgårds logo i blå
☎ Bliv ringet op til en uforpligtende samtale
Scroll til toppen