PRO Salg

Salgstræning og salgskursus – med erfaren salgscoach

Øget salg handler ikke om at sælge til kunderne – men om at kunderne ønsker at købe

 

 
Nogle af de virksomheder, som jeg har hjulpet:
ulrich-soegaard-udvalgte-partnere
 
Få øget dit salg nu! Salgsledelse, salgskursus og salgstræning – ring  +45 20160467

 

 

Udvalgte løsninger


 

Salgstræning – med testet salgsstrategi

Idé / Udgangspunkt Mange sælgere, salgschefer og virksomheder arbejder tilfældigt med salg. Salgsstrategien mangler. Ofte fordi man ikke ved hvordan man fomulerer, implementerer og følger op på en vækstfokuseret salgsstrategi. Og måske fordi man tror “det bare handler om at få besøgt nogle kunder”. Men ved at arbejde “smartere” kan salget øges. Både på kort og lang sigt. Salgsstrategisk rådgivning giver dig og dine sælgere værktøjer og strategier til at arbejde smartere og dermed øge salget markant.
Mål / Formål At øge salget ved at få helt styr på planlægning, systematik, strategi, mål og retning. At gå fra “salgsstrategi” til “salgsboost”.
Metode / Struktur 1. Indledende møde med salgsledelsen hvor vi får styr på afklaring og klarhed, beslutninger og strategi. 2. Præsentation af salgsstrategien for sælgerne. 3. Opfølgning på ledelse og sælgere – så vi sikrer at salgsstrategien skaber et øget salg og vi når det definerede mål.
Resultat / Udbytte Målbart øget salg. Vi tager salget fra “funktionelt niveau” til “exceptionelt niveau”. Vi arbejder smartere og når salgsmålene lettere og mere ubesværet.
Idé / Udgangspunkt Til dig der ønsker en kultur i din virksomhed – hvor ALLE medarbejdere og ledere tænker i salg og kundebehov. Uanset hvor i organisationen de er placeret. Uanset hvilken funktion de har. Fordi du som chef ved – at fremtiden tilhører den kultur og virksomhed – der forstår, servicerer og møder kunderne – på den rigtige måde.
Mål / Formål At opbygge en kultur af salgsmentalitet og forståelse for kundens behov. At give kunderne den sublime oplevelse som langt overstiger kundens forventninger og krav. At kunderne oplever at vores – og det gælder ALLE medarbejdere og ledere – eneste opgave er at være til for kunden og hjælpe kunden med at skabe vækst i kundens forretning eller løse kundens problemer. At træne medarbejderne i at træde i karakter overfor kunderne på samme måde som når medarbejderne skal have gæster i deres private hjem. At skabe et klima så inviterende og empatisk at kunderne elsker at kommunikere med medarbejdere og ledere – og elsker at komme på besøg i virksomheden, og slet ikke har lyst til at tage hjem igen.
Metode / Struktur Kultur-opbygning. Reklamations-politik. Adfærds-træning. Kunde-forståelse. Formulering af service-værdigrundlag. Holdnings-coaching.
Resultat / Udbytte En service- og kunde-kultur i verdensklasse. Et styrket brand, da service er den stærkeste og mest effektive parameter når vi opbygger vores brand. Kunder som vil føle sig så godt behandlet – at de vil sælge din virksomhed og produkter/løsninger til alle de kender. Eksisterende kunder transformeres således til loyale og aktivt sælgende kunder.
Idé / Udgangspunkt Til dig der både selv skal agere administrerende direktør, salgschef, HR-chef og udfylde alle mulige funktioner på én gang – og som har indset værdien i at ha’ en specialkonsulent til at tage det overordnede, strategiske og taktiske ansvar for den vigtigste disciplin: Salget.
Mål / Formål At øge salget. At løfte sælgere og salgspersonale til næste niveau. At sikre at vi når salgsbudgettet. At levere ny viden om salgs-psykologi og -teknik. At følge tæt og effektivt op på sælgere og salgspersonale. At agere salgschef og -coach.
Metode / Struktur Resultatfokuserede salgsmøder. Salgs-coaching på både individuelt og team-niveau. Sambesøg med sælgerne. Salgstræning af både sælgere og salgspersonale (assistenter).
Resultat / Udbytte Du bliver som øverste chef frigjort til det strategiske og visionære arbejde, og kan med ro i sindet overlade salgschef-rollen til en erfaren virksomhedskonsulent med speciale i salg og markedsføring, motivation og ledelse. Udbyttet bliver et øget salg gennem tilfredse og motiverede sælgere og salgsassistenter der nyder opmærksomheden og ekspertisen fra en committet og fokuseret salgschef udefra.

 


Første skridt mod øget vækst med PRO Salg:

Kontakt salgscoach Ulrich Søgård
Udfyld simpel kontaktformular | Ring på +45 20 16 04 67


 

PRO Salg – Salgstræning med gennemtestet struktur

 

Øget salg handler ikke om at sælge til kunderne – men om at kunderne ønsker at købe

PRO Salg er en gennemtestet struktur og metode til at øge dit salg hurtigt og markant. PRO Salg betyder

PROfessionelt og PROaktivt salg.

Om du har en lille, mellemstor eller stor virksomhed er ikke afgørende for din salgs-succes. Afgørende for din salgs-succes er to områder:

1. Professionel: Strategisk og struktureret.

2. Pro-aktiv: Opsøgende og opfølgende.

Og som prikken over i’et: Personligt salg. Det personlige er unikt. Det er DIG. Og det er dig der etablerer og udvikler relationen til kunden. Og relationen kommer før salget. Ingen relation – intet salg. Derfor er personligt salg en afgørende faktor.


PROfessionelt salg

Mange sælgere og andre der arbejder med salg – arbejder tilfældigt eller lemfældigt med salgsindsatsen. Ved at få styr på en intelligent salgs-strategi og strukturere salgs-indsatserne – vil du let kunne øge salget.


PROaktivt salg

Mange sælgere og andre der arbejder med salg – er for tilbagelænede i deres salgs-approach. Ved at arbejde opsøgende og opfølgende på den helt rigtige måde – vil du let kunne øge salget.

 


  VIGTIGT: Det skal være sjovt og meningsfuldt at sælge. Hvis du har oplevelsen af at det er “hårdt” eller “op ad bakke” eller “odiøst” eller “noget du bliver nødt til” når vi taler salg – så kontakt mig nu – så vil jeg vise dig hvordan du gør salgsarbejdet sjovt og meningsfuldt – samtidig med at du bliver ladet op med energiDet handler om at kunderne køber – ikke at du sælger

Det er en misforståelse at salg handler om opslidende pres, manipulation og sælger-attitude. Hverken sælger eller kunde orker den slags. Det er ikke pres og manipulation der øger salget – men derimod din evne til at hjælpe kunden med at tage den rigtige købsbeslutning. Og nu er vi inde ved nerven. Jeg har i mange år dygtiggjort mig lige her – og ved præcist hvad der skal til for at kunden ønsker at købe dit produkt eller ydelse. Dette punkt har en vigtig plads i min gennemtestede metode til at øge dit salg. Denne metode indeholder 3 afgørende indsatser:


Den AUTENTISKE sælger

Som sælger skal du fremstå troværdig. Så bliver kunden tryg. Og rummet mellem dig og kunden fyldes med tillid som er den afgørende faktor for et øget salg. PRO Salg viser dig trin for trin hvordan du opbygger “den ultimative autenticitet og integritet” så kunden ubevidst vil søge dig og ønske at samarbejde med netop dig.


Den VÆRDISKABENDE sælger

Som sælger skal du levere værdi til kunden, hjælpe kunden og gøre en forskel for kunden. Du øger simpelthen udvikling og vækst i kundens forretning, og du bliver kundens vækst-konsulent, problemknuser og strategiske samarbejdspartner. PRO Salg viser dig trin for trin hvordan du gør det på en måde – så kunden ønsker den værdi du tilbyder og den forskel du gør – og købe din produkt eller ydelse.


Den RELATIONELLE sælger

Som sælger skal du forstå kunden. Og sikre dig at kunden forstår dig og dit produkt eller ydelse. Når den gensidige forståelse er på plads behøver du ikke at sælge. Så forstår kunden jo netop dit produkt eller ydelse – og ønsker selv at købe. Forståelsen baner også vejen for at tillid og loyalitet kan få fodfæste. PRO Salg viser dig hvordan du etablerer og udvikler relationerne til dine kunder – så de køber af dig igen og igen – samtidig med at de anbefaler dig til alle de kender. På den måde vil du ha’ kunder i form af “omrejsende sælgere” – fordi kunderne føler tillid til dig og agerer loyalt:  

 

 


Jeg har hjulpet mine kunder – fra den lille iværksætter til den store virksomhed – med at øge salget fra 10% til 100%. Hvor meget ønsker du at øge dit salg?


 

PRO Salg tager afsæt i mine 25 års erfaringer med salg og markedsføring, forretningsudvikling og strategi. PRO Salg indeholder de essenser og indsigter, værktøjer og strategier der øger dit salg markant og varigt. PRO Salg er en gennemtestet metode til øget salg – baseret på flere hundrede sælgere, salgsmedarbejdere og virksomheder som jeg har hjulpet, rådgivet og trænet til et øget salg. PRO Salg er bygget op om 3 områder:

 

1:
Holdninger til salg
SALGS-PSYKOLOGI
Vinder-mentalitet

 

2:
Salgs-værktøjer
OPSØGENDE SALG
Struktur for salgs-indsatsen

 

3:
Web-identitet
INTERNET-MARKEDSFØRING
Branding

 

Afhængig af dine konkrete ambitioner eller mål, udfordringer eller problemer – vil det i nogle tilfælde være rigtigt at arbejde med ét af ovennævnte områder for at øge salget. I andre tilfælde to områder – og i mange tilfæde vil det rigtige i bestræbelserne på at øge salget – være at arbejde med alle tre områder.

Kunne du tænke dig at høre mere om hvordan du, dine sælgere og dine salgsmedarbejdere øger salget ved en gennemtestet metode og med et stærkt vækst-program – er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 20160467.


  Jeg elsker at hjælpe ejerledere og direktører, salgschefer og sælgere, iværksættere og entrepreneurer med at øge salget – på både kort og lang sigt


Formater

PRO Salg er coaching, rådgivning og processer.

Flydende Salg er workshops, kurser og seminarer.

I samarbejde med en partner har vi udviklet det salgs-psykologiske og relations-transformerende program Flydende Salg. Se mere om en salgs-workshop, et salgs-kursus eller et salgs-seminar der styrker salgs-teamets fælles fodslag og vækst-kultur: Det nyskabende salgsudviklings-program Flydende Salg  

Mere inspiration her

Tjek dokumentet Relationssalg gør at kunden selv ønsker at købe.

Lær mere om essensen i det Flydende Salg.

”Flydende Salg er det rene ønske om at FORSTÅ kunden, hjælpe kunden og levere kunden den afgørende værdi – så kunden fatter tillid til dig og dit produkt. Dermed ønsker kunden i sidste ende at købe dit produkt. Og dermed opløses al opslidende pres, manipulation og sælger-attitude – og processen går fra SALG til KØB. Fra pistolsalg til Flydende Salg”.

Er du klar til at tage dig selv, dine sælgere og medarbejdere – og dit salg – til næste niveau, så ring til mig på tlf. 20 16 04 67 og hør mere om hvordan vindermentalitet og præstationspsykologi, ekspert-status og lederskab gør forskellen.

Behovet for at få styr på de psykologiske, menneskelige og følelsesmæssige faktorer når vi taler salg – er kæmpestort i de fleste virksomheder. Mange ejerledere, direktører og chefer tror det handler om salgsteknik, værktøjer og strategier. Der er bare lige det ved det – at mentaliteten og psykologien kommer før alt andet. Når mentalitet og psykologi er på plads i helstøbt form – kan vi gå videre og arbejde med teknik, værktøjer og strategier. Det er derfor det ikke er nok – bare at hælde værktøjer, teknikker og strategier på sælgerne. Gør man det – går der ikke lang tid før de sælger på samme måde som de altid har gjort inden der blev hældt på dem. Forskellen gøres når mentaliteten kommer på plads. Med de rigtige mentale justeringer og strategier – vil sælgerne kunne øge salget markant og varigt.

Flydende Salg – Essensen

Mange mennesker synes at salg er odiøst og ubehageligt. Mange forbinder salg med pres og opslidende sælger-attitude. Mange tror at salg handler om at overbevise mennesker om at gøre noget, de ikke ønsker. Eller udnytte at de står i en bestemt situation. Mange tror at salg handler om at tjene penge på andres bekostning og ”få noget ud af andre mennesker.”

Flydende Salg handler om at hjælpe og give, levere værdi og samarbejde

Flydende Salg gør op med den klassiske sælger-attitude og idéen om at udnytte andre mennesker ved at presse og overtale dem til at købe et produkt eller en ydelse. I Flydende Salg er det gennemgående spørgsmål: ”Hvordan kan jeg bedst hjælpe kunden”? Og ikke som i klassisk salg: ”Hvordan kan jeg bedst tjene penge på kunden”? Jo mere vi som sælger hjælper, giver og skaber værdi for kunden – jo flere penge vil vi automatisk omsætte og tjene. På længere sigt vil vi med Flydende Salg omsætte og tjene langt flere penge – end med klassisk sælger-attitude og pres. Samtidig vil vi lettere tiltrække nye kunder (fordi de eksisterende kunder anbefaler os til alle de kender) og vi vil opleve at vi skaber succes for både kunden og os selv – med rigtig god samvittighed. Flydende Salg handler om kunden. Ikke sælger. Flydende Salg handler om kundens behov. Ikke sælgers behov.

 

# Salgstræning, salgsledelse og salgskursus med erfaren salgscoach – Ring 20160467

 

De 6 love om Flydende Salg

Loven om værdi

Dit sande værd og din personlige stolthed bestemmes af, hvor meget mere værdi du giver i forhold til det du tager betaling for

Loven om kompensation

Din omsætning og indtjening bestemmes af hvor mange mennesker du betjener og servicerer, og hvor godt du betjener og servicerer dem

Loven om ydmyghed

Din indflydelse og mulighed for at gøre en forskel bestemmes af i hvor høj grad du sætter andre folks interesser over dine egne og kæmper for en større sag end dig selv

Loven om autenticitet

Den mest værdifulde gave du kan give andre er dig selv. Det er også den gave dine kunder sætter størst pris på (det er blot de færreste kunder der er bevidste om det!

Loven om modtagelighed

Den lige og rene vej til at få det du ønsker – er at give først. ”Give to get” – og ikke omvendt. Jo mere du giver, jo mere får du – lyder den enkle naturlov

Loven om inkubation

Den lige og rene vej til at kunden ønsker at købe, er at give kunden plads og tid til at tage sin købsbeslutning. Nogle kunder skal påvirkes mange gange før de føler sig parate til at købe og før de oplever de har et reelt behov. Giv kunden tid – pres ikke – tilbyd kunden produktet, ydelsen og løsningen. Så kommer kunden når tiden er rigtig for kunden (ikke når tiden er rigtig for sælger).

 

 
© UlrichSoegaard.dk – Salgstræning – salgskursus – salgscoach

Bliv ringet op til en uforpligtende samtale

Foretrækker du at ringe eller skrive en mail – finder du oplysningerne her:

Tlf: (+45) 20 16 04 67

info@ulrichsoegaard.dk

 

Kunderne siger


 

”Ulrich er nok det mest gennemførte menneske, jeg har mødt. Han er autentisk og formår gennem sin entusiasme at røre de mennesker, som han arbejder med” 

Marianne Wingreen, salgskonsulent, Zurface A/S