Menneskelig ledelse

MENNESKELIG VÆKST SKABER ØKONOMISK VÆKST

Der er ét spørgsmål som overskygger alle andre: Hvordan skaber du som leder de store og varige resultater gennem medarbejderne?

Gør du det ved at tænke i regnskaber, LEAN, processer, management, HR, administration, regneark og andre værktøjer og systemer?
Nej. Det gør du ved at forstå, håndtere og udvikle de menneskelige mekanismer.

Er det let? Nej, det er det ikke. Undersøgelser viser at 92% af de danske ledere oplever at det er svært “at håndtere de menneskelige mekanismer”, som de kalder det. De har styr på det faglige, IT, interne processer, det juridiske, forfremmelser, julefrokosten m.m.
Men følelser og mennesker – det er svært. At lede, motivere og udvikle følelser og mennesker – det er udfordringen.

Nogle af de virksomheder, som jeg har hjulpet:

Skab vækst i din virksomhed med Menneskelig Ledelse

Udvalgte løsninger

Idé / Udgangspunkt Til dig der står med udfordringer, problemer og forhindringer – i dit arbejde med at lede, motivere og kommunikere med dine medarbejdere. Og som gerne vil lære at lede på nye og endnu mere effektive og produktive måder. En personlig coaching-proces hvor du lærer hvordan du træder i karakter som leder – og bruger dig selv på en måde som du ikke turde drømme om.

Mål / Formål
 At udvikle dig til en leder i verdensklasse. At få styr på de ledelses-psykologiske mønstre der ikke fungerer. At få løst samtlige problemer i relation til medarbejderne – én gang for alle. At motivere og inspirere medarbejderne til at skabe endnu større resultater. At lære hvordan du øger trivslen og arbejdsglæden, reducerer oplevelsen af stress og styrker samarbejdet.

Metode / Struktur
 Personlig coaching. Udfordrende ledelsestræning og train-the-trainer. Supervision. Leveres både som individuelt forløb og ledergruppe-forløb.

Resultat / Udbytte
 Du får helt styr på alle løse ender – at have din egen personlige ledelsesrådgiver er guld værd. Du bliver glad for din lederrolle og stolt af dig selv. Du føler dig opfyldt i din ledergerning og vil opleve at du får energi af dit samspil og samarbejde med medarbejderne – i stedet for det modsatte. Du vil opleve dig selv som en kompetent og robust leder der gør en forskel.
Idé / Udgangspunkt Til dig der har ansvaret for et team. Eller flere teams. Og som ønsker at få team-medlemmerne til at spille effektivt og produktivt sammen og løfte team’et til nye højder.

Mål / Formål
 At skabe endnu større resultater endnu hurtigere – i team’et. At lære team-medlemmerne hinanden at kende på dybere niveau. At øge team-medlemmernes indbyrdes forståelse. At styrke team-medlemmernes tilhørsforhold og identitets-følelse.

Metode / Struktur
 Team-coaching. Udfordrende team-processer og træning.

Resultat / Udbytte
 Team-work og team-spirit i verdensklasse. En team-kultur af ærlighed og direktehed, åbenhed og transparens. Team-medlemmer der føler sig trygge og oplever sig selv som vigtige bidragsydere der gør en uvurderlig og unik forskel.
Idé / Udgangspunkt Til dig der har en krise eller konflikt. Som du har svært ved at se dig ud af. Det kan være mellem to eller flere medarbejdere. Det kan være mellem to eller flere mellemledere. Det kan være mellem to eller flere teams eller afdelinger. At få friske og udefra kommende øjne på en krise eller konflikt – gør konkret at du kan gå fra krise og konflikt til opløsning og løsning.

Mål / Formål
 At løse krisen. At opløse konflikten. At få styr på situationen én gang for alle – og så komme effektivt videre uden at se dig tilbage. Og sørge for at lære af krisen og konflikten. Enhver krise og konflikt indeholder energi, læring og indsigt – lige til at samle op.

Metode / Struktur
 Kriserådgivning. Personlig og strategisk konflikthåndtering. Målfokuseret mediation.Ved økonomisk krise, organisatorisk krise, salgs- og kundekrise – tilbydes effektive og gennemtestede kriseløsnings-værktøjer og -processer.

Resultat / Udbytte
 Krisen reduceres til en fase som vi sammen kommer i gennem – hvorefter en vækstplan iværksættes. Konflikten opløses en gang for alle – vi definerer et specifikt og klart mål vi går efter – og resultater som før syntes umulige at nå – nås nu!

Fra menneskelig og ledelsesmæssig vækst – til forretningsmæssig og økonomisk vækst

Jeg har samlet erfaringerne og indsigterne fra 20 års arbejde med ledelse og samarbejde, coaching og sparring, kommunikation og autenticitets-træning i lederudviklings-programmet Menneskelig Ledelse.

Dette vækst-program viser trin for trin hvordan du som leder skaber den menneskelige vækst, den personlige vækst, medarbejder-væksten hos hvert individ – og hos dig selv – og transformerer den til økonomisk og forretningsmæssig vækst.

“Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource”, siger man. Det er en stor gang vrøvl, siger jeg. Medarbejderne ER virksomheden. De er ikke blot en ressource. Børn i en familie er heller ikke familiens ressource. Børnene ER – sammen med forældrene – familien. Celler er heller ikke kroppens vigtigste ressource. De ER kroppen.

Ledelse handler selvfølgelig også om IT, jura, processer, LEAN, HR, økonomistyring osv. Men det er alt sammen et resultat af nogle menneskelige gerninger og handlinger.

Alt i ledelse, og alt i en virksomhed – er menneskeskabt.
Derfor er det på det menneskelige plan – der skal sættes ind – når vi ønsker nye resultater og større vækst.

Portræt af Ulrich

“Behersker du præmissen og principperne i Menneskelig Ledelse – vil du evne at få det bedste frem i dine medarbejdere, inspirere dem til at realisere deres store og medfødte potentiale – og for alvor skabe resultaterne gennem medarbejderne. Resultater skabes af mennesker”

Ulrich Søgård

Hvordan du IKKE skal lede

Det er let at levere “dårlig ledelse”. Her følger nogle eksempler på dårlig ledelse – undgå dem for enhver pris:

Behandl dine medarbejdere som et nummer i rækken

Sørg for at du aldrig har tid til dine medarbejdere

Møder med medarbejdere er bare noget der skal overstås

Hån dine medarbejdere og tal ned til dem

Bagtal dine medarbejdere – overfor alle der gider høre på det

Lov en masse – men hold intet

Vær altid på vej og betragt din mobiltelefon som det vigtigste i verden

Undgå konflikter – snig dig uden om dem

Giv slip på konsekvens og ha’ rygrad som en regnorm

Stol ikke på dine medarbejdere

Fyld så meget at dine medarbejdere ikke får plads

Portræt af Ulrich

Menneskelig Ledelse er at vise mennesket bag lederen, dvs. vise dit sande jeg – samtidig med at du har fokus på mennesket bag medarbejderen, dvs. du interesserer dig for mennesket bag præstationen. Når du får disse elementer til at spille – vil du få loyale medarbejdere der vil gøre alt for dig og virksomheden i de svære tider, og følge dig og virksomheden til verdens ende i de gode tider

Ulrich Søgård

Følelser, mål og kultur – de 3 bærende elementer i Menneskelig Ledelse

Vil du være glad i din ledergerning. Vil du skabe de store resultater gennem medarbejderne. Vil du ha’ vækst – både af den menneskelige og økonomiske af slagsen. Så sæt ind her:

I mange år har det været “forandrings-ledelse” det har handlet om. I dag handler det om “følelses-ledelse”. Lederens evne til at forstå, håndtere og udvikle medarbejdernes følelser. Netop fordi følelser styrer mennesker – deres adfærd og evne til at præstere og skabe resultater. Og således er alle teams, afdelinger og virksomheder styret af følelser.

Før følelser kommer tankerne, tankens kraft. Efter følelserne kommer handlingerne, loven om action: Tanker – Følelser – Handlinger – Resultater.

Menneskelig Ledelse er det ledelsesudviklings- og vækst-program der viser dig hvordan du skaber resultater ved hjælp af følelserne som altid vil være herskende – om du vil det eller ej.

Mennesker og mål handler om to ting:
1: Menneskelig vækst-strategi
2: Daglig action

Alle medarbejdere skal være med i strategi-processen. Alle medarbejdere skal tage et aktivt medansvar – fra start til slut. Hvis strategien tegnes på direktør-niveau uden involvering af medarbejderne – vil det være umuligt at opnå ejerskab for måden vi gør tingene på.

Så enkelt er det. Derfor er det afgørende for organisationens evne til naturligt og ubesværet at skabe vækst – at medarbejderne har været med til at udforme vækst-strategien.

Hvis ikke medarbejderne er med til at udforme vækst-strategien – reduceres de til nogle hovedløse eksekverings-robotter. Og uniformerede robotter, marionet-dukker og umælende lam – er det sidste vi ønsker medarbejderne skal være.

Alle medarbejdere skal vide hvad de skal lave i dagligdagen (det er forbavsende så mange medarbejdere der ikke har styr på hvad de skal lave – selvom de forsøger at give indtryk af at de har!). Hvilke actions og opgaver skal de gøre. De ved så at når de gør dem – så når de et bestemt delmål. Når delmålene nås – når de et bestemt slutmål. Når slutmålene nås – realiserer de visionen.

Medarbejderen skal kende de daglige gøremål og de endelige slutmål.

Ved at få styr på hvilke indsatser og actions der skal gøres i dagligdagen – vil delmål og slutmål automatisk nås.

… og de 5 kulturer der kommer først.

En leders fornemste opgave er at skabe en sund og vækstfremmende kultur. En menneskelig og resultatskabende kultur – i fin balance. En balance mellem den omsorgsfulde, menneskelige og støttende kultur på den ene side – og den håndfaste, konsekvente og resultatskabende kultur på den anden.

Uden økonomiske resultater er der ingen virksomhed. Bundlinje, økonomiske resultater og øget salg – er elementer som får verden til at fungere. For at få fingre i de økonomiske resultater – kræver det at du som leder evner at etablere, fastholde og udvikle en resultat-kultur. En kultur hvor medarbejderne tænder på at skabe og være kreative. En kultur hvor de ikke kan lade være med – at præstere og levere resultater. En kultur hvor medarbejderne selv kan og vil.

Inden vi når til en kultur hvor resultaterne kommer af sig selv – netop fordi medarbejderne ikke kan lade være med at være kreative og skabe dem – kommer først nogle “forudsætnings-kulturer”. Disse kulturer er som ordet siger – forudsætninger for at resultat-kulturen kan få fodfæste, grobund for resultaterne:

Sund vækst afhænger af din evne til at levere Menneskelig Ledelse. Skab vækst med stærk Menneskelig Ledelse med ledercoach Ulrich Søgård

Forudsætningen for al vækst – er vores evne til at være tro mod os selv og være os selv. At træde ud af rollerne og i autentisk karakter som os selv. Det gælder både ledelse og medarbejdere. En virksomhed funderet på autenticitet og integritet – er en vinder-virksomhed. Og frem for alt er det en virksomhed hvor resultater og vækst skabes let og ubesværet, frit og naturligt.

Læs mere om Autentisk Mentalitet og Autentisk Autoritet her

Forskerne siger at AUTENTICITET er det vigtigste og største en leder kan have og være. Det samme siger mine erfaringer

Åbenhed, ærlighed og gennemsigtighed opstår ovenpå autenticitet og integritet. Som leder skal du gå forrest og være åben. Du skal repræsentere ærligheden og være sandheden. Du skal sørge for at alt hvad der foregår er gennemsigtigt og der ikke findes skjulte dagsordener eller hemmelige motiver. Det gør medarbejderne trygge. Og det gør at de selv tør være åbne og ærlige. Og ærlighed er en af hjørnestenene i den sunde kultur. Og til vores evne at skabe vækst. Ærlighed betragtes af mange som den vigtigste værdi af alle. Og ærlighed tiltrækker de rigtige medarbejdere og de rigtige kunder.

Hjælpsomhed er den energi og kraft som gør forskellen i dagligdagen. En kultur hvor man hjælper hinanden, støtter hinanden og er der for hinanden – er en kultur der let og ubesværet skaber resultater. At få hjælp betyder en verden til forskel for den der modtager hjælpen. Og den der giver hjælpen – vokser som menneske og styrker sit selvværd. Hjælpsomhed er ægte win-win.

Tilliden holder sammen på det hele. Tillid er selve cementen der holder sammen på virksomhedens grundsten. Som leder kan du ikke diktere dine medarbejdere til at vise dig tillid. Du skal vinde deres tillid. Og det gør du ved selv at VÆRE de kulturer der er beskrevet her – med særligt fokus på autenticitet og integritet. Er du ærlig, transparent og autentisk – og du holder ved uanset hvordan du bliver udfordret på din autenticitet og integritet – så vil du altid vinde medarbejdernes tillid. Og så er vejen til det gode samarbejde, det stærke sammenhold og de store resultater – banet for dig og dine medarbejdere. Med tillid kommer loyalitet. Både tillid og loyalitet er følelser som kan etableres, udvikles og styrkes. Og oven på dem – flyder kreativiteten frit og naturligt. Og i kølvandet på kreativiteten kommer væksten.

Det er afgørende for din og virksomhedens succes – at medarbejderne kan og vil selv. At de besidder en stærk dømmekraft og har beslutnings-kompetence. Medarbejderne skal ikke være afhængige af dig. De skal selvstændigt kunne tage de beslutninger der skal tages. Rigtige beslutninger er afgørende for medarbejderne og organisationens evne til at skabe resultater. Du skal som leder lære medarbejderne at tage de rigtige beslutninger. Du skal ikke være med på alle beslutninger. Hvis du skal det – vil det hæmme dine medarbejderes udfoldelses-lyst og kreativitet. Og det vil begrænse resultater og vækst.

De 5 kulturer lagt sammen – giver den resultatskabende kultur. En kultur hvor ledelse og medarbejdere elsker at skabe resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere er sig selv når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere er åbne og transparente når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere hjælper hinanden når de skaber resultater. En kultur hvor ledelse og medarbejdere har en dyb tillid til hinanden og står sammen om at skabe resultater. En kultur hvor medarbejderne har evnen og kompetencen til at tage de beslutninger og træffe de valg – der skaber resultater. Den sunde kultur skaber de store resultater. Den menneskelige kultur skaber den fremtidige vækst.

Den menneskelige leder er PÅ

Du er nærværende og dine medarbejdere kan mærke dig

Den menneskelige leder MØDER sine medarbejdere

Du møder dine medarbejdere på en sådan måde at de føler sig mødt

Den menneskelige leder VIL sine medarbejdere

Du holder af dine medarbejdere. Når dét føles umuligt – arbejder du vedholdende med dig selv indtil det lykkes dig at holde af hver og én

Kundeudtalelser

Hej, jeg hedder Ulrich!

Er du interesseret i at lære at lede og motivere dine medarbejdere? Så skriv dig op til at få tips og trick til ledelsesudvikling, der mærkes gennem hele virksomheden!

Vækstcoach gennem 25 år

Bliv ringet op til en

 

Inspirationssamtale

uforpligtende

 

Få den hjælp og vejledning du har brug for her og nu!

Jeg har gennem de sidste 20 år arbejdet som coach, mentaltræner og forretningsudvikler for topledere og mellemledere, nøglemedarbejdere og ambitiøse mennesker

Ulrich Søgårds logo i blå
☎ Bliv ringet op til en uforpligtende samtale
Scroll til toppen